De Jong

Statement Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst niet nodig bij advies werknemersvoorzieningen en – regelingen

De AVG is u vast niet ontgaan. Met een aantal externe partijen die in opdracht van u persoonsgegevens verwerken dient u een verwerkersovereenkomst te sluiten. Ook wij ontvangen veel verzoeken van onze relaties voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst. Daarom informeren wij u via deze nieuwsbrief.
 

Als werkgever hoef je geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer je ons inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim). Weliswaar verstrek je hiervoor persoonsgegevens van medewerkers aan ons, maar daarmee zijn wij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.  

Dit blijkt uit de AVG en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid hieraan geeft. Het enkele feit dat een derde partij (wij) in opdracht van u als werkgever werknemersgegevens verwerkt, maakt hem (ons) nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens van de werknemers geen primaire opdracht is ten behoeve van de werkgever, maar logischerwijs voortvloeit uit van een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt.  

Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van ons aan u als werkgever bij het adviseren en bemiddelen bij regelingen voor werknemers.  

Uiteraard zijn wij (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

In ons Privacy Reglement kun je nalezen hoe wij hier invulling aan geven. Ook verwijzen wij u naar de verklaring van onze brancheorganisatie Adfiz.  

 

De Jong     l     Disclaimer     l     Privacy statement     l     Sitemap