07-09-2016

Invoering nieuwe hyptheekregels

Onlangs zijn er een aantal nieuwe regels in werking getreden, waardoor u als consument beter beschermd bent op het moment dat u van plan bent om een huis te willen kopen.

Zo moeten hypotheekverstrekkers bijvoorbeeld het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden, hierdoor kunnen consumenten verschillende hypotheken beter vergelijken. Verder mag de vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheek niet hoger zijn dan het financieel nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Meestal gaat het dan om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend. Ook kan men vaker gebruik maken van de modelmatige taxatie*

* de waarde van de woning wordt gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie, met voorwaarde dat de hoogte van de hypotheek niet meer dan 90% van de op die manier vastgestelde waarde van de woning is.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen