21-10-2021

Overstromingsdekking bij meer verzekeraars

Overstromingsdekking bij meer verzekeraars

Hoewel Nederland goed voorbereid is op overstromingen, blijft hoog water een risico. De overstroming in Limburg is daar een goed voorbeeld van. De schade bedroeg tientallen miljoenen euro’s. Lang was niet duidelijk op welke manier de schade vergoed zou worden. Meer verzekeraars hebben intussen een overstromingsdekking toegevoegd aan hun woonverzekeringen. Sinds de Watersnoodramp van 1953 zijn grootschalige overstromingen door neerslag of schade door een dijkdoorbraak helemaal niet meer verzekerd. Er is wel een vangnet door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De overheid dekt bij rampen de schade. Ervaring leert dat de schade nooit volledig...

 Lees meer
De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen