11-05-2023

Je auto uitlenen?

Je auto uitlenen?

Elk motorrijtuig moet volgens wettelijke verplichting verzekerd zijn voor het risico van aansprakelijkheid, de zogenoemde WAM-dekking. Deze dekking wordt gesloten op kenteken en is daarmee gekoppeld aan de eigenaar van de auto. Wordt er met het voertuig schade veroorzaakt aan een derde? Dan kan deze derde de schade rechtstreeks vorderen op de WAM-verzekering. De uitkering zal dan negatieve gevolgen voor de schadevrije jaren, no/claimkorting en premie van de autoverzekering hebben.

Wanneer je de auto hebt uitgeleend aan een kennis en die veroorzaakt schade aan een derde, zal die schade dan ook ten laste van jouw verzekering komen en niet op die van de kennis geclaimd kunnen worden. Op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is schade die is veroorzaakt ‘met of door een motorrijtuig’ uitgesloten van dekking. De kennis is daarom zelf niet verzekerd voor de schade.

Ontstaat er alleen schade aan jouw eigen auto doordat de kennis weg glijdt door een glad wegdek, of bijvoorbeeld een paaltje dat bedekt is door sneeuw niet ziet en daar tegenaan parkeert? Dan is de kennis daar zelf niet voor verzekerd.

In die gevallen dat de kennis onrechtmatig heeft gehandeld (of nagelaten) en op basis van de wet aansprakelijk is voor de schade, kan de kennis wel door jou aansprakelijk worden gesteld. De kennis kan de schade niet claimen op een verzekering, maar is als persoon wel verantwoordelijk te houden voor vergoeding van jouw schade en dat kan natuurlijk heel vervelende situaties opleveren.

Jij moet aan je kennis dan financiële vergoeding vragen die flink in de papieren kan lopen waardoor de relatie onder druk kan komen te staan.

Dit zijn situaties die vaak voorkomen; als weggebruiker loop je nou eenmaal risico. Wees jezelf als eigenaar van een motorrijtuig en als lener van een motorrijtuig bewust van dit risico. Maak vooraf afspraken over hoe jullie zullen handelen wanneer er onverhoopt schade wordt veroorzaakt. Welk van de partijen loopt het financiële risico? Zijn jullie het daar beiden over eens en hebben jullie daar een goed gevoel bij? Mocht de (bestel)auto total loss raken door een ongeval, duurt het vaak een langere periode voordat de schade vastgesteld is en heb je niet zomaar een nieuwe auto beschikbaar, dit geeft ongemak en extra kosten, wie gaat die dragen?

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen