01-09-2010

Nieuwsbrief De Jong herfst 2010

Wij bieden u met plezier weer een nieuwe editie aan van de digitale nieuwsbrief van De Jong en De Jong & Bouterse. Via deze weg informeren wij u over actualiteiten binnen ons vakgebied en mogelijke gevolgen voor uw persoonlijke situatie. In deze editie willen we extra aandacht schenken aan minder bekende diensten, zoals bancaire zaken, hypotheken en consumptieve financieringen.

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg persoonlijk ontvangen, of wenst u zich hiervoor uit te schrijven, Klik hier. Wilt u voorgaande nieuwsbrieven inzien, Klik hier

'Dinercheque'
De ontwikkelingen op de huizenmarkt zouden heel goed wel eens onderwerp van gesprek kunnen zijn met uw vrienden of familie. Zoals u weet is het adviseren en bemiddelen in hypotheken één van onze specialisaties.

Wederzijdse waardering
Mocht er nu naar aanleiding van een dergelijk gesprek op uw aanraden één van uw bekenden een hypotheek via ons afsluiten, dan zijn wij daar uiteraard erg blij mee. Uw loyaliteit willen wij in dit geval dan ook waarderen door u een 'dinerbon' te schenken ter waarde van € 100,-. Dit cadeau kan gebruikt worden voor een avondje uit waar en wanneer u dat schikt. Zo hopen wij in onze samenwerking een mooie wisselwerking te vinden. Laat het ons dus weten, als wij uw familie en/of bekenden van dienst kunnen zijn.

Actie persoonlijke lening

Wellicht bent u binnenkort toe aan het kopen van een auto. Een andere auto uitzoeken is altijd leuk. De advertenties in de krant napluizen, rondkijken in showrooms of een proefrit maken. De vraag is hoe u de auto gaat betalen. Het liefst heeft u gespaard, maar als dat niet zo is dan is een lening wellicht noodzakelijk.

De Jong actie persoonlijke lening
Onlangs is De Jong een actie gestart om het praktische nut van een persoonlijke lening als financiering van een nieuwe auto toe te lichten. Deze leenvorm is namelijk uitermate geschikt om een auto te financieren. Van tevoren spreekt u een looptijd en een vast bedrag aan rente en aflossing af. Na de looptijd is de lening volledig afgelost. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Samen met u kijken we naar uw financiële wensen en persoonlijke situatie. Op basis daarvan geven wij een passend advies met vooral een lage rente. U weet dan hoeveel geld u op een verantwoorde manier kunt lenen. Heeft u al een of meerdere leningen? Dan levert het samenvoegen doorgaans een lagere rente op, waardoor u minder betaalt of sneller aflost. Wist u dat voor leningen via postorderbedrijven veel te hoge rentes worden betaald? Heeft u daarmee te maken, dan kunt u daarop besparen.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek met onze kredietadviseur? Klik hier

Uw spaarloon kan vrijvallen

Mocht u deelnemen aan de spaarloonregeling, dan weet u waarschijnlijk al dat een deel van deze spaargelden kunnen vrijvallen. Bij elkaar kan er zo’n vier miljard euro vrijkomen. Nu is het dus zo dat u het spaarloon dat u gedurende de jaren 2006 tot en met 2009 heeft gespaard belastingvrij mag opnemen. De mogelijkheid om het betreffende spaarsaldo op te nemen blijft van kracht tot 1 januari 2011. Na die datum zal de reguliere vrijval weer in werking treden.
De achterliggende gedachte van het kabinetsbesluit is het stimuleren van de economie, het cadeauseizoen staat immers voor de deur.

Wij denken echter dat de meeste Nederlanders zullen blijven sparen. Wij doen zaken met diverse Nederlandse banken waar u een hogere rente ontvangt dan de rente die u krijgt op uw bestaande bankrekening. Deze banken vallen uiteraard gewoon onder het depositogarantiestelsel. De hogere rente wordt gegeven omdat die banken minder administratieve kosten hebben.

Wilt u informatie over die spaarrekeningen, of de andere mogelijkheden met betrekking tot het opnemen van het spaarloon, bijvoorbeeld het aflossen op uw hypotheek, Klik hier

Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

De schadeverzekering voor verkeersdeelnemers is een onderdeel van ons De Jong Pakket. Deze gaat veel verder dan de standaard schadeverzekering inzittenden bij een auto- of motorverzekering. Met deze verzekering bent u namelijk ook gedekt als u of uw gezinsleden als voetganger of fietser een verkeersongeval krijgen. Of zelfs als passagier in een auto, metro, tram, trein, taxi of autobus.
Om in deze dekking over een verkeersongeval te kunnen spreken dient er minimaal één motorrijtuig bij het incident betrokken te zijn.

Het is mooi te kunnen melden dat deze verzekering geen eigen risico kent.

Schade die onder de verzekering valt is onder andere:

  • Inkomensachteruitgang
  • Smartengeld
  • Noodzakelijke aanpassingen aan uw huis
  • Kleding en goederen

Wanneer u nu een ongevallen inzittendenverzekering heeft, zou een omzetting naar deze verzekering een flinke verbetering van uw dekking betekenen. De ongevallen inzittendenverzekering betaalt namelijk enkel in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

De jaarpremie bedraagt € 57,- of € 90,- per jaar, afhankelijk van het aantal kentekens die op uw naam of op naam van uw gezinsleden geregistreerd staan.

Wilt u deze verzekering afsluiten, Klik hier

AssurantieMagazine
AssurantieMagazine is het grootste en het best gelezen vaktijdschrift in de verzekeringsbranche. Om op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen is dit zodoende één van de vele media waardoor wij ons laten informeren. Wij vinden het leuk om u te melden dat het AssurantieMagazine onlangs ook aandacht aan De Jong Assurantiën heeft geschonken.

Kantoor in beeld
In het AssurantieMagazine (16-2010) wordt er in het artikel 'Kantoor in beeld' uitgebreid stil gestaan bij De Jong. In het interview met de broers Bart, Frank en Paul de Jong wordt een beeld gevormd van onze organisatie en onze kijk op onder andere adviesterreinen en toekomstverwachtingen. Actuele onderwerpen waarop De Jong zijn visie toelicht komen in deze rubriek aanbod. Bent u benieuwd naar het artikel, Klik hier

Meer informatie naar aanleiding van onze nieuwsbrief
Dank u voor uw aandacht. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen gekregen, of wilt u een advies toegespitst op uw persoonlijke situatie, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88. U kunt ons ook mailen, één van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op, Klik hier

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen