01-09-2014

Nieuwsbrief De Jong najaar 2014

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten binnen ons vakgebied en mogelijke gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke belangrijke pensioenaanpassingen volgen per 1 januari 2015?
  • Studielening als hypotheek gebruiken?
  • De Jong heeft deze zomer een nieuw pand betrokken in Schagen.
  • Geïnteresseerd in werken bij De Jong? Deze nieuwsbrief geeft informatie over onze huidige vacatures.
  • Collega John Duiven bereikt pensioendatum.
  • Tips om betalingsproblemen te voorkomen.
  • FiNBOX.
  • Hoe is verzekeringsdekking bij nieuwe verschijnsels zoals uberPOP-chauffeur en airbnb.
  • Mogelijk ook rijbewijsplicht voor MMBS (Motorrijtuigen met beperkte snelheid) voertuigen.

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg persoonlijk ontvangen, of wenst u zich hiervoor uit te schrijven, dan kan via de-jong.nl.

Pensioenaanpassingen per 1 januari 2015

Verlaging opbouwpercentages
Jaarlijks bouwt een deelnemer een bepaald percentage van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Bij een eindloonregeling is dat vanaf 2015 gemaximeerd op 1,657% (nu nog 1,9%) en bij een middelloonregeling op 1,875% (nu nog 2,15%). Een verlaging van de jaarlijkse ruimte om pensioen op te bouwen met zo'n 13%. Eenzelfde verlaging gaat ook gelden voor pensioenopbouw in een beschikbare premieregeling. Weliswaar kunt u 2 jaar (tot 67 jaar) langer opbouwen maar uiteindelijk gaat uw pensioen wel omlaag.

Lager nabestaandenpensioen
Ook de partner- en wezenpensioenen gaan omlaag. Dit is een belangrijk aandachtspunt. De nabestaanden gaan minder pensioen ontvangen bij overlijden van de deelnemer. Willen deelnemers hun nabestaanden eenzelfde dekking bieden als voorheen, dan zullen zij zelf een aanvullende voorziening moeten treffen. Bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering sluiten. De premies hiervoor zijn de laatste jaren fors gedaald, dus dat is een interessante optie.

Geen pensioenopbouw meer mogelijk boven € 100.000 salaris
Waar nu nog fiscaal vriendelijk pensioen kan worden opgebouwd over het volledige salaris, gaat dit vanaf 1 januari 2015 afgetopt worden op een salaris van € 100.000. Boven dit bedrag is pensioenopbouw niet meer mogelijk. Uiteraard blijven wel de in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken behouden, maar nieuwe opbouw over het hogere salaris is uitgesloten.

Moet mijn pensioenregeling per 1 januari 2015 worden aangepast?
Komt uw pensioenregeling op 1 januari op een of meer onderdelen boven de nieuwe fiscale maxima? Aanpassing van uw pensioenregeling is in dat geval noodzakelijk. U ontvangt bericht van uw pensioenuitvoerder. Later dit jaar volgt een standaard aanpassingsvoorstel. Mocht u hier advies over willen hebben, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

Een huis kopen met je studielening
Studenten zouden zoveel mogelijk bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) moeten lenen, zeggen hypotheekadviseurs. Want zulke goede voorwaarden zullen ze nooit meer krijgen als ze later een huis willen kopen.

De basisbeurs gaat verdwijnen, waardoor studenten meer moeten gaan lenen. Maar de nieuwe voorwaarden zijn gunstiger geworden. Zo gunstig dat studenten de studielening als hypotheek kunnen gebruiken, waarschuwen hypotheekadviseurs. Dit kan een stormloop op studieleningen veroorzaken. De staat neemt dan een veel groter risico dan de bedoeling is.

Het idee van deze truc is dat studenten maximaal lenen en het geld op een spaarrekening zetten. Wie dit zes jaar doet, heeft zo’n 72.000 euro bij elkaar. Een deel wordt misschien tijdens de studie gebruikt voor levensonderhoud, maar dan nog blijft er al snel zo’n 50.000 euro over. Dat geld kunnen oud-studenten naderhand gebruiken bij het kopen van een huis.

En waarom zouden ze het niet doen? Ze mogen immers vijfendertig jaar over het terugbetalen van de lening doen, tegen een zeer lage rente: momenteel slechts 0,8 procent. Die rente loopt misschien op, maar blijft altijd een stuk lager dan de hypotheekrente. Mochten ze later te weinig verdienen, dan wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. Daar hoef je bij een bank niet mee aan te komen.

Het CDA maakt zich zorgen, maar minister Bussemaker niet. In de Tweede Kamer wuifde ze het bezwaar weg. “De rente is gunstig evenals de afbetalingstermijn, maar we controleren niet waar het geld aan wordt uitgegeven. We gaan ervan uit dat studenten lenen voor hun studie. Dat is eigenlijk niet anders dan wat we nu al doen”.
In principe kunnen studenten dezelfde truc nu al uithalen, maar de voorwaarden zijn minder prettig. De huidige studenten moeten hun studieschuld binnen 15 jaar terugbetalen (in plaats van 35 jaar) en er wordt minder rekening gehouden met het inkomen, dus de aflossingsbedragen zijn hoger.

Nieuw pand Schagen
Het is alweer 3 maanden geleden dat de verhuizing van onze locatie in Schagen naar het pand aan de Piet Ottstraat plaatsvond.

De collega’s die hierdoor ook mee moesten verhuizen zijn inmiddels gesetteld en werken met veel plezier in het pand waar voorheen de Rabobank gevestigd was. Uiteraard blijven wij ook bereikbaar op onze vestigingen in Den Helder en Alkmaar.

Vacatures
Commercieel buitendienst medewerker zakelijke markt
Meewerkend teamleider particuliere en zakelijke markt

Geïnteresseerd in één van deze functies? Aarzel niet en stuur een sollicitatiebrief.

Zit er op dit moment geen passende vacature bij, maar ben jij toch geïnteresseerd om binnen onze groeiende organisatie te komen werken? Dan nodigen wij je uit om ons een sollicitatiebrief te sturen.

Afscheid John Duiven
Na 40 jaar in het verzekeringsvak gewerkt te hebben, waarvan een dienstverband van maar liefst 30 jaar bij De Jong, zal het welverdiende pensioen aanvangen van onze collega John Duiven. John heeft zijn functie als particulier adviseur altijd met veel passie en plezier vervuld. Wij zullen hem zeker gaan missen!

Hoe om te gaan met onbetaalde facturen?
Momenteel hebben veel bedrijven te kampen met onbetaalde facturen. Rechtsbijstandverzekeraar DAS geeft in nummer 4 van de DAS Wijzer (te vinden onder het kopje downloads op de-jong.nl) onder andere 8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen.

FiNBOX
Graag vertellen wij u meer over de nieuwe FiNBOX dienst van de banken om nota’s digitaal aan te leveren in het bankpakket voor betaling. FiNBOX is een gratis brievenbus voor financiële post binnen uw omgeving van internetbankieren. Dit betekent voor u betaalgemak, overzicht én minder papieren rompslomp. En voor ons een kostenbesparing. Met elkaar leveren we zo ook een bijdrage aan een schoner milieu. Vandaar dat De Jong graag kiest voor de invoering van FiNBOX.

Betalen met FiNBOX binnen internetbankieren is eenvoudig én vertrouwd.
U ontvangt geen factuur meer per post, maar een digitale PDF versie in uw FiNBOX. Uiteraard krijgt u een melding als ons betaalverzoek is klaargezet bij uw bank. Met één druk op de knop betaalt u het bedrag, gewoon in uw vertrouwde bankomgeving. U houdt zelf de controle over uw betaling en hoeft de betaalgegevens niet meer over te typen. Alle facturen worden 7 jaar bewaard in FiNBOX en kunnen zo niet zoekraken.

UberPOP-chauffeurs en airbnb
UberPOP is een app waarmee iemand een voordelige autorit kan bestellen bij een particuliere bestuurder. Je zou denken, een mooie bijverdienste voor de autobezitter. Veel verzekeraars zien dit soort ritten echter als zakelijk gebruik van de auto en ritten met een betaald zakelijk karakter zijn niet verzekerd op de autoverzekering. Overweegt u zich beschikbaar te stellen als uberPOP-chauffeur laat u zich dan eerst goed door ons adviseren.

Van gelijke strekking is airbnb, een community-marktplaats waar mensen over de hele wereld unieke accommodaties kunnen aanbieden, ontdekken en boeken - online of vanaf een mobiele telefoon. Overweegt u zich aan te sluiten bij deze community, laat u dan eerst goed informeren over de verzekeringstechnische gevolgen.

Mogelijk rijbewijsplicht voor MMBS voertuigen
Tot op heden is het zo dat het wettelijk is toegestaan om zonder rijbewijs een MMBS te besturen. Een voertuig dat steeds meer en meer in de belangstelling staat van de (jonge) consument. Alleen de Eerste Kamer moet nog goedkeuren dat hier verandering in komt en ook hier een rijbewijsplicht van toepassing is. Wij raden u aan dit goed in de gaten te houden en op tijd maatregelen te nemen om aan deze mogelijk nieuwe rijbewijsplicht te voldoen en daarmee te voorkomen dat u te maken kunt krijgen met het verhalen van een veroorzaakte schade.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88. U kunt ons ook mailen, [email protected], één van onze adviseurs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen