01-03-2016

Nieuwsbrief De Jong voorjaar 2016

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten binnen ons vakgebied. De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • Pechhulp
 • De Jong & Bouterse overgegaan in de Jong
 • Hoort zegt ’t voort actie
 • Verzoek ‘nieuw’ telefoonnummer de Jong te gebruiken
 • Werken bij De Jong
 • Drones

Pechhulp
Pech onderweg komt altijd als het nét niet uitkomt. Bijvoorbeeld als u met uw kinderen onderweg bent of als u naar een belangrijke afspraak moet. Wilt u bij pech zo snel mogelijk weer verder rijden, ook in uw eigen woonplaats? Sluit dan via ons een pechhulp-verzekering af.

Waarom Pechhulp via De Jong afsluiten:

 • 1 op de 4 auto's heeft jaarlijks pech
 • Er is behoefte aan snelle en betrouwbare service
 • Reparatie ter plekke is standaard gedekt buiten de woonplaats in Nederland of Europa
 • Meedekken van de eigen woonplaats is ook mogelijk
 • Altijd vervangend vervoer

Iedereen kent de ANWB en een groot deel van Nederland is lid van de Wegenwacht van ANWB. Decennia lang is de ANWB eigenlijk de enige echte speler geweest in de markt voor pechhulp dienstverlening. Veel mensen denken dat het niet eens anders kan, maar dat is niet waar. We zien een toename van concurrentie waarbij er goedkopere alternatieven zijn voor de pechhulpverzekeringen, de verschillen zijn groot. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en bespaar op uw pechhulp dekking

De Jong heeft afscheid genomen van de naam De Jong & Bouterse
Niet lang na het pensioen van onze werknemer Hans Bouterse, voorheen eigenaar van Bouterse Adviesgroep nemen wij ook afscheid van de naam De Jong & Bouterse. Voor u als klant verandert er verder helemaal niets! U vindt ons kantoor op het inmiddels vertrouwde adres aan de Piet Ottstraat 1 en ook de medewerkers die u voorheen te woord stonden blijven u van dienst.

Hoort zegt ’t voort campagne
Alweer even zijn wij gestart met de actie Hoort zegt ’t voort. Én met groot succes, we hebben al heel wat nieuwe relaties blij mogen maken met een goed advies en daardoor onze bestaande relaties met een mooie attentie. Ook benieuwd naar de spelregels?

Spelregels Hoort zegt 't voort

 • Geef telefonisch of per mail aan uw adviseur bij De Jong door dat wij contact op kunnen nemen met uw familielid, vriend of kennis, en vermeld om wie en wat het gaat
 • Onze adviseur zal dan contact opnemen
 • Als wij tot zaken komen met deze persoon zal uw adviseur ervoor zorgen dat u onze attentie zal ontvangen
 • Hier hoeft u niet om te vragen, uw adviseur houdt dat in de gaten
 • Ondertussen weet u misschien nog wel iemand?

Telefoonnummer
Goed om te weten dat wij alweer enige jaren bereikbaar zijn op: 0223 68 87 88. Een aantal mensen gebruikt nog het oude telefoonnummer van De Jong: 0223 66 03 00
Waarschijnlijk heeft u dit voorgeprogrammeerd staan. Wij verzoeken u dit nummer te wijzigen in: 0223 68 87 88

Werken bij De Jong
Huidige vacatures, zie de-jong.nl

 • Commercieel binnendienst medewerker hypotheken en kredieten
 • Commercieel binnendienst medewerker particuliere markt
 • Commercieel binnendienst medewerker leven/pensioen

Geïnteresseerd geraakt in één van deze functies? Aarzel niet en stuur een sollicitatiebrief.

De Jong Assurantiën
Personeelszaken
Postbus 333
1780 AH Den Helder

Drones en verzekeringen
Wat is een drone? Een drone is een onbemand luchtvaartuig dat op afstand wordt bestuurd. Een drone kan verschillende benamingen hebben, zo heeft u wellicht wel eens gehoord van een UAV (unmanned aerial vehicle), RPAS (remotely piloted aircraft systems), MAV (micro air vehicle), AAR (autonomous aerial robotics), SUAS (small unmanned aircraft system) etc. Wij praten echter in deze tekst over drones als verzamelnaam voor al deze andere benamingen.

Onderscheid particulier/recreatief gebruik en bedrijfsmatig/professioneel gebruik

Allereerst dienen we bij drones onderscheid te maken tussen particulier/recreatief gebruik van een drone en bedrijfsmatig/professioneel gebruik van een drone. Bij particulier/recreatief gebruik geldt de ‘Regeling Modelvliegen’. In deze wettelijke regeling staat beschreven dat een modelvliegtuig een onbemand luchtvaartuig is van geringe afmeting en waarvan de startmassa (lees: het gewicht van) niet meer is dan 25 kilogram. Daarnaast moet de bestuurder van de drone bij het vliegen altijd vrij en afdoende zicht op de drone hebben en maatregelen nemen om botsingen te voorkomen door o.a. andere (niet onbemande) luchtvaartuigen voorrang te verlenen. Ongeacht het type gebruik is het te allen tijde verboden om met drones boven bebouwingof mensenmenigten te vliegen, mag er alleen bij daglicht worden gevlogen en mag de drone niet hoger vliegen dan 120 meter boven het aardoppervlakte. Dat even ten aanzien van het gebruik van een drone als particulier, maar wat als er tijdens het gebruik van de drone toch iets fout gaat en u veroorzaakt schade aan zaken van anderen of, erger nog, aan die andere zelf?! Dan is het goed om te weten dat uw particulier gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor drones die niet zwaarder zijn dan 20 kilogram en niet groter dan anderhalve vierkante meter, gewoon dekking biedt voor de schade die wordt veroorzaakt aan anderen door de drone.

Gebruikt u de drone echter bedrijfsmatig of professioneel, dan gelden er heel andere regels. Als een drone als zodanig wordt gebruikt dan wordt onderscheid gemaakt tussen drones die lichter zijn dan 150 kilogram en drones die zwaarder zijn. Voor de eerste groep geldt de nationale wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie. Als we ons dan even concentreren op Nederland, dan geldt voor deze bedrijfsmatig gebruikte ‘lichtere’ drones de Wet Luchtvaart. Belangrijkste punt uit deze wet is: commercieel vliegen is verboden mits er een vergunning is verleend door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (hierna te noemen ILT). Kortom, een ieder die een drone commercieel gebruikt dient dus een vergunning aan te vragen bij de ILT. De ILT verleent pas een vergunning als aan bepaalde eisen is voldaan, zoals o.a. de opleiding van de piloot, de technische eisen aan de drone, het voorhanden hebben van noodscenario’s en last but not least; het beschikken over een verplichte verzekering voor schade aan lucht en derden. Zo dient de verzekerde som van de verzekering o.a. minimaal € 750.000,- te bedragen en nog hoger afhankelijk van het gewicht. Geen verzekering betekent derhalve geen vergunning en geen vergunning betekent dus dat gebruik van een drone op commerciële basis niet is toegestaan.

Let wel! De (bedrijfs-/beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering die bedrijven normaliter hebben biedt standaard geen dekking voor schade met of door luchtvaartuigen.

NOTAM - Notice to Airmen

Naast het hebben van een vergunning (en dus ook een verzekering) moet de professionele gebruiker van een drone ook nog rekening houden met een andere plicht, namelijk een informatieplicht aan derden. Deze informatieplicht aan derden bestaat uit het indienen van een vluchtplan of ook wel genoemd een NOTAM (afkorting van Notice to Airmen) bij de luchtverkeersleiding van Schiphol of militaire verkeersleiding. Een NOTAM dient minimaal 5 dagen voor aanvang van de vlucht te zijn ingediend. Dit uiteraard met de bedoeling om vervelende ongelukken te voorkomen. Nadere regelgeving is reeds in aantocht. De strekking van deze regelgeving is nog verdere verduidelijking omtrent gebruik (lees: strenger) en een verdere uitsplitsing van drones naar gewicht. Als deze regelgeving definitief is, zullen wij u nader informeren. Tot nu hebben we het alleen over de regels en de verzekering voor schade aan anderen gehad. Een drone kan echter ook een kostbaar bezit zijn en aan dat kostbare bezit kan natuurlijk ook schade ontstaan tijdens recreatief of professioneel gebruik. Indien u de schade aan uw kostbare drone wenst te verzekeren, dan is dat uiteraard mogelijk.Vanzelfsprekend kunt u ons ook benaderen indien u nog vragen heeft of wanneer u nadere informatie wenst omtrent het verzekeren van uw drone.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88. U kunt ons ook mailen, [email protected], één van onze adviseurs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen