01-01-2011

Nieuwsbrief De Jong winter 2011

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, informeren wij u over actualiteiten binnen ons vakgebied en mogelijke gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Met ditmaal extra aandacht voor uw pensioenopbouw en veranderingen in de AOW. Ook komen de dalende premies van de overlijdensrisicoverzekering aanbod.

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg persoonlijk ontvangen, of wenst u zich hiervoor uit te schrijven, Klik hier. Wilt u voorgaande nieuwsbrieven inzien, Klik hier

Goed inzicht in uw pensioenopbouw

Uniform Pensioen Overzicht

Pensioen is het inkomen dat u naast uw AOW ontvangt na het bereiken van uw pensioenleeftijd. Pensioen en AOW komen dus eigenlijk in plaats van het salaris dat u nu van uw werkgever ontvangt.

De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening aan deelnemers van pensioenregelingen, dit gebeurt via het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Naar aanleiding van dat onderzoek is het inmiddels verplicht dat deze informatie uiterlijk in het derde kwartaal door u ontvangen dient te worden.

Dit betekent dat wanneer u deelneemt aan een pensioenregeling, u inmiddels een actueel overzicht van de opbouw van dat betreffende pensioen heeft ontvangen. Maar zeggen deze gegevens u ook wat?

Pensioengat
Is er in uw situatie bijvoorbeeld sprake van het zogenaamde pensioengat? De norm van een goed pensioen is 70% van uw laatste salaris. Uit onderzoek blijkt dat meer dan het grootste deel van de Nederlanders dit niet haalt en daarmee een pensioengat heeft. Dit kan grote financiële gevolgen hebben tijdens uw pensioen en uw eventuele mogelijkheden te zijner tijd.
Voor een goed overzicht van uw financiële situatie na ingang van uw pensioen, zijn de gegevens van alle pensioenaanspraken die u in uw werkende leven heeft opgebouwd noodzakelijk.

Pensioenregister
Per 6 januari 2011 is het Pensioenregister operationeel. Via dit register kunt u een totaaloverzicht krijgen van alle pensioenaanspraken op uw naam bij een verzekeraar of pensioenfonds en van de te verwachten AOW-uitkering. Elke burger kan zijn pensioengegevens in één keer digitaal inzien door middel van DigiD via de site www.mijnpensioenoverzicht.nl

Stel uw pensioenopbouw veilig en maak een afspraak
Onze adviseur onderzoekt graag de stand van zaken met betrekking tot uw pensioenopbouw en bespreekt aansluitend uw mogelijkheden. Voor het maken van een afspraak, Klik hier

Veranderingen in de AOW

Algemene Ouderdomswet

Iedereen die in Nederland woont ontvangt vanaf zijn 65e jaar een AOW-uitkering. Het bedrag is voor iedereen gelijk. Het geld dat jaarlijks aan AOW wordt uitgekeerd, moet worden opgebracht door de mensen die nu werken. Naast allerlei belastingen betalen de werkenden ook premie voor de AOW.

Feit is dat er steeds meer ouderen komen en mensen steeds ouder worden. Dit leidt tot een enorme stijging van de AOW-kosten. In de afgelopen jaren is daardoor de premie van de AOW die de werkenden moeten betalen sterk gestegen. Algemeen bestaat het inzicht dat verdere stijgingen van de premies niet verantwoord zijn.

Een oplossing is om de AOW op een latere leeftijd te laten ingaan. Bijvoorbeeld op 66- of 67-jarige leeftijd. Over die oplossing wordt thans in de politiek veel gesproken.

Doorwerkbonus
Intussen zijn er al wel een aantal stimuleringsmaatregelingen getroffen om mensen tot hun 65edoor te laten werken. Eén daarvan is de doorwerkbonus. Wanneer u de intentie heeft om niet eerder dan uw 65-jarige leeftijd te stoppen met werken, dan kunt u hiermee uw voordeel doen. Dit betreft een heffingskorting via uw belastingaangifte, welke u eventueel via een voorlopige teruggave in maandelijkse termijnen kunt ontvangen.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Dan kunt u een afspraak met onze adviseur maken, hij helpt u graag verder, Klik hier

Dalende premies overlijdensrisicoverzekeringen

Heeft u een (overlijdens)risicoverzekering?
De premies van de (overlijdens)risicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk verlaagd. Daardoor kan het zijn dat voor een lopende verzekering een lagere premie mogelijk is.
Ook is het mogelijk dat u tegen dezelfde premie een hoger verzekerd bedrag kunt dekken, of een langere looptijd kunt verkrijgen. Uiteraard kan dit alleen als uw gezondheidstoestand bij een nieuwe aanvraag geen belemmering vormt.

Wanneer uw polis via De Jong loopt, dan controleren wij uw mogelijkheden niet alleen tijdens de reguliere onderhoudsgesprekken, maar momenteel ook actiematig. Hierdoor hebben wij al vele relaties een grote premiebesparing kunnen aanbieden.

Heeft u elders een overlijdensverzekering lopen, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvende berekening van uw mogelijke voordeel. Dit geldt uiteraard ook voor andere vragen, Klik hier

Meer informatie naar aanleiding van onze nieuwsbrief
Dank voor uw aandacht. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen gekregen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88. U kunt ons ook mailen, één van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op, Klik hier

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen