01-11-2013

Nieuwsbrief De Jong zorg 2014

Gelukkig verdwijnen er geen behandelingen uit het basispakket.

Wat verandert er dan wel (in het basispakket)?

  • De vergoeding van psychologische zorg wordt binnen het basispakket uitgebreid. De limiet van 5 behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg komt te vervallen. Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp.
  • De vergoeding van een vacuümpomp en thuisdialyse wordt in 2014 niet meer vergoed als medisch hulpmiddel, maar als specialistische zorg waardoor de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis komt te liggen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor verzekerden.
  • Twee nieuwe behandelingen worden als proef toegelaten tot het basispakket. Het gaat om innovatieve behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose of met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn.
  • De optometrist kan u nu ook doorverwijzen naar een oogarts.
  • De Zorgtoeslag wordt verlaagd. Dat is met name nadelig voor mensen met een laag of midden inkomen. Voor chronisch zieken en gehandicapten vervalt de compensatieregeling voor het eigen risico. Mogelijk ontvangen zij op een andere manier compensatie voor hun zorgkosten.
  • Jaarlijks worden de wettelijke eigen bijdragen en de wettelijke maximale vergoedingen door de overheid geïndexeerd.

Verschil natura- en restitutiepolis: zelf zorgverlener kiezen
Zowel de natura- als de restitutiepolis blijft bestaan in 2014.

Een belangrijk verschil tussen een natura- en een restitutiepolis is dat verzekerden met een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen, u krijgt namelijk bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en dus heeft u meer keuzevrijheid. Bij een naturaverzekeraar mag u alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Doet u dat niet dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. De sancties voor het niet afnemen van gecontracteerde zorg worden dit jaar groter. De nieuwe zogenaamde budget-polissen zijn allemaal op basis van natura. Op dit moment wordt ook in de media gewezen op de nadelen van zo’n polis.

Uw zorgverzekering bij De Jong
In deze periode ontvangt u de gewijzigde premie en voorwaarden van uw zorgverzekering per 2014. In het algemeen dalen de premies voor de basisverzekering tussen de 5% en 10%. De premies voor de aanvullende pakketten blijven veelal gelijk of stijgen licht.

Tevreden met het aanbod van uw huidige zorgverzekeraar?
Dan doet u niets en bent u weer een jaar verzekerd.

Niet tevreden en wilt u een beter en/of goedkoper alternatief?
U kunt via diverse vergelijkingssites zelf gaan dokteren of er een beter aanbod is, maar u kunt ook gebruik maken van onze dienstverlening. Wij helpen u graag verder met het maken van de juiste keuze.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op. Voor meer aanvullende informatie over de zorgverzekering verwijzen wij u graag naar de-jong.nl

Nagedacht over een vrijwillig extra eigen risico voor de Basisverzekering?
Dit kan aantrekkelijk zijn, vooral voor gezonde mensen die normaal gesproken niet in het ziekenhuis komen of structureel medicijnen gebruiken. Naast de € 360,- eigen risico die alle verzekerden van 18 jaar en ouder reeds verplicht hebben, kunt u vrijwillig extra een eigen risico nemen tot maximaal € 500,- extra.

De korting die dit geeft op de premie bedraagt maximaal € 300,- per jaar (afhankelijk per verzekeraar).

Uiteraard moet u wel geld op de bank hebben om ineens de totale € 860.- te kunnen voldoen bij een calamiteit. In alle gevallen dat u niet boven het wettelijke eigen risico van € 360,- uitkomt betekent dit een besparing op de kosten. Bent u met meerdere volwassenen dan is het wellicht nog aantrekkelijker omdat de kans dat meer gezinsleden meer eigen risico gaan gebruiken dan de € 360,- nog kleiner wordt en de korting wel meerdere keren wordt genoten. Iets om eens serieus over na te denken. Bevalt het niet dan kunt u het volgend jaar weer terug laten draaien.

Collectieve zorgverzekering De Jong
Door de omvang van ons bedrijf zijn wij een sterke gesprekspartner voor verzekeraars, wat heeft geleid tot het De Jong Zorgcollectief. Dit betreft een korting van 4% op de premie van de basisverzekering en 10% op die van de aanvullende verzekering. Heeft u een (collectieve) zorgverzekering elders en bent u benieuwd naar wat de voordelen van het De Jong Zorgcollectief zijn? Dan is het interessant om door ons een berekening op maat te laten maken. Met een vrijblijvende offerte maken wij inzichtelijk wat uw mogelijke premie- en/of voorwaardenverbeteringen zouden kunnen zijn met De Jong als uw tussenpersoon.

Wanneer een dergelijk aanbod u bevalt, dan zal De Jong het traject van opzeggen van uw oude polis en het aangaan van uw nieuwe verzekering begeleiden.

Termen die u veelvuldig tegenkomt:

Basisverzekering
Iedereen in Nederland heeft - verplicht - een basisverzekering. De inhoud hiervan is wettelijk vastgesteld en in principe bij elke zorgverzekeraar gelijk en wordt door de overheid bepaald. De basisverzekering dekt de kosten van de basiszorg. Zoals een bezoek aan de huisarts, een ziekenhuisopname of bepaalde medicijnen.

Aanvullende verzekering
U kunt zelf bepalen of u zich ook aanvullend verzekert, dit is een verzekering die aanvullend is op het basispakket. Voor de tandarts bijvoorbeeld. Of voor extra fysiotherapie, voor orthodontie, voor alternatieve geneeswijzen of extra service. Elke zorgverzekeraar biedt één of meerdere aanvullende verzekeringen aan, de aanvulling bevat vaak extra dekkingen. De pakketten zijn echter voor elke verzekeraar anders.

Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht; dit betekent dat een verzekeraar niet verplicht is om u voor de aanvullende verzekering te accepteren.

Zorgtoeslag
Om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar te houden, keert de Belastingdienst de zorgtoeslag uit aan mensen die minder dan een bepaald bedrag verdienen. Alle voorwaarden zijn te vinden op www.toeslagen.nl.

Eigen risico verplicht
Dit zijn de kosten van de zorg die voor eigen rekening van de patiënt zijn. Hieronder vallen alle zorgkosten met uitzondering van het consult bij de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkunde voor jongeren tot 18 jaar. Het verplicht eigen risico in 2014 bedraagt 360,-.

Eigen risico vrijwillig
U kunt er voor kiezen om het verplichte eigen risico van de basisverzekering te verhogen. Dit is mogelijk met een verhoging van het vrijwillig eigen risico van € 100,- tot € 500,-. In ruil hiervoor krijgt u korting op de premie.

Collectieve zorgverzekering
Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die u met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Bij een collectieve zorgverzekering krijgt u vaak korting op de premie.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88.

U kunt ons ook mailen, [email protected], één van onze adviseurs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen