12-03-2013

Top 120 van intermediairs

Jaarlijks wordt er door het toonaangevende AM (AssurantieMagazine) een overzicht gepubliceerd van de Nederlandse verzekeringsmarkt, gedetailleerd uitgewerkt per marktsegment. Dit uitgebreide naslagwerk is gebaseerd op de officiële verslagstaten die verzekeraars indienen bij de Nederlandse Bank.

Het laatste onderzoek gaat over 2011. In dit onderzoek is ons kantoor gestegen naar plaats 64 (in 2010 stonden wij op plaats 74). Deze stijging is niet zozeer ontstaan door de groei van ons kantoor, maar heeft plaats gevonden doordat veel collega kantoren door anderen zijn overgenomen.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen