21-04-2020

Je arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen in crisistijd?

Je arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen in crisistijd?

Het coronavirus raakt veel ondernemers hard in hun portemonnee. Hoewel de overheid ondernemers probeert te helpen, zal dit niet voor iedereen voldoende zijn. De premiebetaling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hierdoor in het geding komen. Zeg deze verzekering niet te snel op. Probeer met de verzekeraar tot een alternatief te komen. Denk aan een betalingsregeling, het laten sluimeren van je verzekering of verlagen van het verzekerde bedrag.De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt dekking als je arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een verzekerd ongeval. Het coronavirus valt ook onder de dekking. Er moet wel daadwerkelijk sprake zijn van arbeidsongeschiktheid....

 Lees meer
De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen