01-05-2015

De Jong nieuwsbrief voorjaar 2015

No-claim korting meerijdende kinderen
Voordat uw kinderen overgaan tot de aanschaf van een eigen auto hebben ze vaak al enige jaren schadevrij gereden in de auto (‘s) van de ouders. Voor de jaren dat er reeds schade vrij gereden is kan er door ons wellicht no-claim korting worden toegekend. Informeert u naar de mogelijkheden.

Aangifte inkomstenbelasting
Inmiddels hebben we weer een groot aantal aangiften geregeld. Moet u uw aangifte voor 2014 nog indienen, dan staat onze fiscaal specialist klaar om deze voor u te verzorgen. Vanaf 1 maart kunt u uw belastingaangifte doen. Dit jaar kan dat tot 1 mei, in plaats van tot 1 april. De kosten voor een standaard aangifte is net als het voorgaande jaar voor twee personen
€ 90,- en voor een alleenstaande € 70,-. Wij hebben een checklist gemaakt waarop alle documenten staan die nodig zijn om uw aangifte juist en volledig bij de Belastingdienst te kunnen aanleveren. Deze is te vinden onder het kopje downloads op onze site.

Mijn rentevast periode loopt af! En nu?
Loopt de rentevast periode van uw hypotheek binnenkort af? Het aflopen van de rentevast periode is een perfect moment om de hypotheek up to date te houden. Natuurlijk kijkt u wat de gevolgen van het rentevoorstel zijn. Wellicht zijn er betere oplossingen mogelijk die al gauw een behoorlijk voordeel kunnen geven. Het is wellicht ook een goed moment om, samen met onze hypotheekadviseur, kritisch te kijken naar uw financiële situatie nu en in de toekomst zodat u tot in de lengte van jaren in uw huis kunt blijven wonen.

Studie
Wist u dat al onze verzekeringstechnische medewerkers ook dit jaar weer hard aan de studie zijn om alle in het verleden gehaalde diploma’s geldig te houden middels permanente educatie. Het kwaliteitsniveau wat de minister onze bedrijfstak oplegt is behoorlijk hoog.

Het zonnetje gaat weet schijnen
Campers, oude motoren en auto’s worden weer tevoorschijn gehaald. Wist u dat onze tarieven voor de verzekering zeer concurrerend zijn? Dat dit ook geldt in vergelijking met andere specialisten zoals de NKC?

SVVD
Deze afkorting staat voor schadeverzekering voor verkeersdeelnemers. Dit is een soort inzittendenverzekering maar dan aangevuld met dekking als verkeersdeelnemer, dus ook als voetganger, fietser, inzittende van een ander motorrijtuig enzovoort. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn door een motorrijtuig. Het is zeker de moeite waard om informatie hierover bij ons op te vragen.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen