Overlijdensrisicoverzekering

Verzeker uw nabestaanden van financiële zekerheid.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek, wordt in veel gevallen ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten. Komt u vóór een bepaalde datum te overlijden? Dan keert de ORV een bepaald bedrag uit. De hoogte van dat bedrag bepaalt u zelf. U kunt er voor kiezen om een ORV af te sluiten met een vast verzekerd bedrag. Of u kunt er voor kiezen om een ORV af te sluiten waarbij het verzekerde bedrag op een vergelijkbare manier afneemt als uw hypotheekschuld. Welke vorm u ook kiest, u zorgt ervoor dat u uw nabestaanden financieel wat meer rust geeft. 

  • Advies van specialisten
  • Keuze uit de beste verzekeraars
  • Zekerheid voor uw nabestaanden

Er zijn 3 verschillende vormen:

Gelijkblijvende OVR

Kiest u ervoor om een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, dan blijft het verzekerde bedrag én de premie gelijk tijdens de gehele looptijd van uw verzekering. Ongeacht het moment van overlijden, het bedrag dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd blijft altijd hetzelfde. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van langlopende kosten, zoals bijvoorbeeld een hypotheekschuld.

Lineair dalende OVR

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is over het algemeen de goedkoopste vorm. Het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden neemt per jaar met een vast bedrag af. In het eerste jaar van de verzekering is dat het hoogste, in het laatste jaar het laagste. Met andere woorden: u bent ieder jaar voor een lager bedrag verzekerd. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is vooral voor ouderen zeer geschikt. Vaak is de behoefte aan een uitkering bij overlijden kleiner naarmate u ouder wordt.

Annuïtair dalende OVR

Kiest u voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, dan daalt jaarlijks het bedrag dat u krijgt uitgekeerd. Het uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af, maar daalt later sterker. Het percentage waarmee dit daalt, kiest u zelf. Een annuïtair dalende OVR wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Wanneer u komt te overlijden is het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd in principe voldoende om de hypotheek te kunnen aflossen.

De kosten voor een overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van:

  • Het verzekerde bedrag
  • Gelijkblijvende of dalende uitkering
  • Uw leeftijd
  • Uw gezondheid op het moment van afsluiten van de polis
  • Roker of niet-roker

Erfbelasting bij uitkering

Komt de polis bij overlijden tot uitkering, dan zijn de regels van erfbelasting van toepassing. In huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract kunt u door de notaris een bepaling laten opnemen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vrij van erfbelasting is. Door kruislings te verzekeren - u betaalt de premie van de overlijdensrisicoverzekering van uw partner en uw partner die van u - voorkomt u dat u of uw partner erfbelasting moet betalen over de eventuele uitkering.

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?

Heeft u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan kan het zinvol zijn om hier eens naar te laten kijken. De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren namelijk sterk gedaald. Wellicht is het voor u voordelig om uw oude verzekering te beëindigen en een nieuwe verzekering af te sluiten. Onze adviseurs bekijken dit graag voor u.

Maak direct een afspraak
De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen