DiVerz Volmachtbedrijf

DiVerz!

DiVerz! is het gezamenlijke volmachtbedrijf van een vijftal assurantiekantoren waaronder De Jong en nemassdeboer. Als volmachtbedrijf kan DiVerz!/De Jong zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen, het traject doorlopen van acceptatie, polisopmaak en schadeafhandeling. Dat werkt veel sneller, zeker voor u als klant van De Jong.

De partners binnen DiVerz! Volmachtbedrijf werken intensief samen. Ze delen kennis, ontwerpen samen efficiënte werkprocessen, ontwikkelen innovatieve producten en inkoopkrachten worden gebundeld.

Gevolmachtigd Agent

DiVerz! heeft de bevoegdheid om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Protocol Volmacht

Ons kantoor is gevolmachtigd agent hetgeen betekent dat wij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis staat vermeld voor wie van de verzekeraars wij ons werk doen.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal.

Voordelen voor u

 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf.
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling.
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld.
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken.
Website DiVerz!

DiVerz! is gevolmachtigd namens de volgende verzekeraars

 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
 • Nationale-Nederlanden N.V.
 • De Amersfoortse N.V.
 • Reaal verzekeringen N.V.
 • Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Das Rechtsbijstandverzekeringen N.V.
 • Arag Rechtsbijstandsverzekeringen N.V.
 • Allianz Global Assistance N.V.
 • Europeesche verzekeringen N.V.
 • Samenwerking Glas

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dat geval zal dhr. P. Haklander, uitsluitend en alleen de belangen van DiVerz! behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever(s).

DiVerz! is bereikbaar via ons centrale nummer 088 234 09 00.

Klacht DiVerz!

Een klacht kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) in behandeling nemen. Wij nemen iedere klacht serieus en zullen deze op waarde inschatten en behandelen. Over het verloop zullen wij u informeren.

Voor voorwaarden en productwijzers zoals die door DiVerz! worden gebruikt, verwijzen wij u naar www.diverz.nl.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen