Transport & Logistiek

In de transport- en logistieksector loopt u als ondernemer vrij veel risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het transport van een producent naar een afnemer. Tijdens dit vervoer kan van alles gebeuren. Of wat te denken als lading gestolen wordt? Ook is er het risico aanwezig dat een van uw werknemers betrokken raakt bij een ongeval. Daarnaast bestaat ook het risico op brand.

Helaas kunnen schades niet altijd voorkomen worden. Toch kunt u de risico’s wel beheersbaar maken. De Jong is u hierbij graag van dienst. Wij maken uw ondernemingsrisico’s inzichtelijk. Daarna ontvangt u van ons advies op maat voor de meest optimale oplossing voor uw specifieke bedrijf.

Bent u een expediteur, logistiek dienstverlener, overslagbedrijf of vervoerder? Of heeft u een andersoortige onderneming in de sector transport en logistiek? De Jong is u graag van dienst!

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Stel, u of één van uw werknemers veroorzaakt tijdens het werk materiële schade. Dan kan uw bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u de financiële gevolgen hiervan beperken. Daarom geldt deze verzekering als onmisbaar voor ieder bedrijf.

 • Bedrijfsschadeverzekering

  Indien u te maken krijgt met schade aan uw bedrijfsgebouw, aan de goederen of aan de inventaris, dan kan uw bedrijf tijdelijk stil komen te liggen. Vaste kosten en lasten zoals de hypotheek, de huur en salarisbetalingen gaan dan gewoon door. Omdat dit vrij rampzalige gevolgen kan hebben voor een bedrijf, is er de bedrijfsschadeverzekering.

 • Gebouwenverzekering

  De gevolgen door inbraak, brand of een boom die omvalt kunnen aanzienlijk zijn voor uw bedrijfsgebouw. Soms is het mogelijk om bedrijfsrisico’s zelf te ondervangen, maar doorgaans is dit bij schade aan uw bedrijfsgebouw niet het geval. Daarom is het verstandig om voor een goede bescherming en verzekering van uw bezittingen te zorgen.

 • Goederentransportverzekering
 • Huurdersbelang

  Indien u als huurder verbeteringen aanbrengt aan een gebouw, dan wilt u uiteraard dat deze zaken goed zijn verzekerd. Wat als er schade ontstaat? Dan biedt de verzekering van de verhurende partij geen uitkomst. Dit in tegenstelling tot de huurdersbelangverzekering. Met andere woorden, deze verzekering biedt huurders bescherming in geval van schade aan verbeteringen die aangebracht zijn.

 • Ongevallen Inzittenden

  Ongeacht wie er schuldig is aan het ongeval, kunt u een verzekering afsluiten voor de inzittenden van een motorrijtuig. Zo kan er bijvoorbeeld schade aan goederen of bijvoorbeeld kleding ontstaan. Daarnaast is er soms medische hulp nog, of erger, als een inzittende blijvend invalide raakt of overlijdt. Als werkgever in de transport- en logistieksector kunt u deze risico’s beperken door een ongevallen-inzittendenverzekering af te sluiten.

 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

  Als vervoerder, expediteur of logistiek dienstverlener vervoert u goederen voor anderen. Daarmee bestaat het reële risico dat u aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke schade aan de vervoerde goederen. Ook kan u aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. Door een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, beschermt u uw bedrijf tegen de aansprakelijkheid die u als vervoerder contractueel heeft.

 • Werkgeversaansprakelijkheid Motorijtuigen (WEGAM)

  Veel van uw werknemers zijn dagelijks onderweg om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kunt u als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor schades door ongevallen die uw werknemers tijdens werktijd veroorzaken. Denkt u hierbij aan claims voor inkomensschade, smartengeld en letselschade. Deze kunnen zeer omvangrijk zijn, waardoor het afsluiten van een WEGAM-verzekering raadzaam is.

 • Werkmaterieelverzekering

  Vaak komen er behoorlijke investeringen kijken bij werkmaterieel zoals heftrucks of graafmachines. Die wilt u uiteraard goed verzekerd hebben. Want wat te doen bij diefstal of brand? Of wanneer er schade ontstaat door een eigen tekortkoming of gebrek van het werkmaterieel? Hierbij loopt u ook nog een groot risico op gevolgschade. Uw risico’s worden hierin beperkt door het afsluiten van een werkmaterieelverzekering. De Jong kan u hierin van advies op maat voorzien.

 • Zakelijke rechtsbijstandverzekering

  De zakelijke rechtsbijstandsverzekering verzekert u als ondernemer van gedegen juridische bijstand voor nagenoeg al uw bedrijfsactiviteiten. Door u hiervoor te verzekeren kunt u onverwachte en soms erg hoge juridische kosten vermijden. Daarnaast krijgt u uitgekeerd waar u wettelijk recht op hebt.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen