Vrije tijd

Bent u de eigenaar van een sportschool, een stichting of bent u betrokken bij een sportvereniging? Dan krijgt u dagelijks ongetwijfeld veel mensen over de vloer. Wat nu als een van deze mensen schade bij u oploopt? Bent u hier dan voldoende tegen verzekerd? Of stel dat er brand uitbreekt, kunt u dan uw pand weer op laten bouwen?

In de vrije tijdsector lopen stichtingen, verenigingen en andersoortige ondernemingen een groot aantal risico’s. Weet u voor welk risico u aansprakelijk bent? En kunt u zich tegen bepaalde risico’s beschermen door u te verzekeren?

Bij De Jong maken we al deze risico’s graag voor u inzichtelijk. Met een van onze professionele adviseurs bepaalt u tegen welke risico’s u zich wilt verzekeren en welke risico’s u bijvoorbeeld zelf kunt en wilt dragen. Zo kunt u de toekomst met het volste vertrouwen tegemoetzien.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Stel, u of één van uw werknemers veroorzaakt tijdens het werk materiële schade. Dan kan uw bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u de financiële gevolgen hiervan beperken. Daarom geldt deze verzekering als onmisbaar voor ieder bedrijf.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen

  U kunt als bestuurder, commissaris of andersoortige toezichthouder het risico lopen om voor ‘onbehoorlijke taakvervulling’ aansprakelijk gesteld te worden. In dergelijke gevallen biedt de AVB geen uitkomst voor u. Het gaat namelijk om hoofdelijke, persoonlijke aansprakelijkheid. Dit betekent concreet dat uw privévermogen in het geding kan komen. Daar komt bij, dat u ook nog eens aansprakelijk kunt worden gesteld voor mogelijk wanbestuur van een medebestuurslid of collega. Dit is dus zeker een risico waar u goed rekening mee moet houden.

 • Evenementenverzekering

  Als u een evenement organiseert, kan er een voorval plaatsvinden waardoor het evenement geen doorgang kan vinden. Hierbij moet u denken aan een belangrijke gastspreker die afzegt, maar ook aan slechte weeromstandigheden. In dergelijke gevallen dekt de evenementenverzekering dan de kosten die u maakt wanneer u het evenement moet annuleren.

 • Exploitatiekostenverzekering

  Indien er door bijvoorbeeld brand, ontploffing of storm schade aan uw bedrijfsgebouw ontstaat, dan loopt u het risico dat u uw onderneming tijdelijk niet kunt voortzetten. Uw vaste lasten blijven echter wel doorlopen. Door een exploitatiekostenverzekering af te sluiten kunt u de kosten die u dan moet maken beperken.

 • Gebouwenverzekering

  De gevolgen door inbraak, brand of een boom die omvalt kunnen aanzienlijk zijn voor uw bedrijfsgebouw. Soms is het mogelijk om bedrijfsrisico’s zelf te ondervangen, maar doorgaans is dit bij schade aan uw bedrijfsgebouw niet het geval. Daarom is het verstandig om voor een goede bescherming en verzekering van uw bezittingen te zorgen.

 • Huurdersbelang

  Indien u als huurder verbeteringen aanbrengt aan een gebouw, dan wilt u uiteraard dat deze zaken goed zijn verzekerd. Wat als er schade ontstaat? Dan biedt de verzekering van de verhurende partij geen uitkomst. Dit in tegenstelling tot de huurdersbelangverzekering. Met andere woorden, deze verzekering biedt huurders bescherming in geval van schade aan verbeteringen die aangebracht zijn.

 • Inventaris-/Goederenverzekering

  Als ondernemer bent u voor een deel afhankelijk van zowel uw inventaris als van uw goederen. In het geval van schade is het daarom een geruststellend idee dat u goed verzekerd bent. Door u goed te verzekeren bent u zo weer up en running en kunt u zich weer op uw corebusiness concentreren.

 • Zakelijke rechtsbijstandverzekering

  De zakelijke rechtsbijstandsverzekering verzekert u als ondernemer van gedegen juridische bijstand voor nagenoeg al uw bedrijfsactiviteiten. Door u hiervoor te verzekeren kunt u onverwachte en soms erg hoge juridische kosten vermijden. Daarnaast krijgt u uitgekeerd waar u wettelijk recht op hebt.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen