28-02-2022

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen licht gedaald

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je als ondernemer een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Veel mensen kiezen er wel voor om het risico van overlijden af te dekken, maar slaan arbeidsongeschiktheid over. Vreemd, aangezien de kans op arbeidsongeschiktheid groter is op jongere leeftijd. Dit jaar is de gemiddelde premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering licht gedaald. Wellicht het goede moment om er één af te sluiten. Uit data van Moneyview blijkt dat de tarieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgelopen jaar gedaald zijn. Een trendbreuk aangezien de premie van 2019 tot 2021 juist toenamen. Intussen zijn de tarieven gedaald tot...

 Lees meer
De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen