Pensioen voor werknemers

U wilt een goede pensioenregeling voor uw werknemers treffen, maar u ontdekt dat het aanbod groot is. De Jong helpt u hier graag bij. Wij informeren uw werknemers, wij stellen pensioenberekeningen op en voeren daarnaast de onderhandelingen met diverse pensioenverzekeraars.

Waarvoor u De Jong kunt inschakelen

 • De bestaande pensioenregeling en contracten met de verzekering beoordelen en vergelijken
 • Een nieuwe pensioenregeling selecteren en opstarten
 • Het introduceren van de pensioenregeling bij uw werknemers
 • Een gedegen pensioenadvies in geval van overname of bij fusie
 • Het goedkeuringstraject begeleiden richting werknemers/Ondernemingsraad
 • Meerdere pensioenregelingen binnen uw onderneming integreren
 • Bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichtstellingsvraagstukken hieromtrent.

De keuze voor een pensioenregeling

Op basis van kosten, rendement en inleg, beoordeelt De Jong of het zinvol is om een pensioenregeling voor uw werknemers te treffen. Een alternatieve mogelijkheid is bijvoorbeeld dat uw werknemers zelfstandig vermogen opbouwen voor wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Nu is dit alleen een mogelijkheid wanneer er geen verplichtingen gelden vanuit een Cao of Bedrijfspensioenfonds.

De Jong bespreekt samen met u de mogelijkheden en wanneer u dit wenst, geven wij advies en toelichting aan uw werknemers.

De Jong biedt u professioneel advies:

 • Inventariseren
 • Analyses
 • Veelzijdige adviezen
 • Contact met uw werknemers
 • Onderhandelingen met pensioenverzekeraar
 • Nazorg en beheer van uw pensioenregeling

Advies aan werknemers

Een goede pensioenregeling opzetten vereist een gedegen analyse en de uitwerking hiervan.

De werkzaamheden die u van De Jong mag verwachten betreffende de advisering en begeleiding van een pensioenregeling hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.

De Jong adviseert en begeleidt bij:

 • De soort pensioenregeling
 • Verzekeraarskeuze en aanbiedingen van producten
 • Het implementeren van de gekozen pensioenregeling

Het beheren van uw pensioenregeling

Wanneer wij u geadviseerd hebben over de pensioenregeling voor werkgevers, kunt u ons daarna inschakelen voor het beheren van uw pensioenregeling. Zelfs voor professionals is het beheren van een (semi) collectieve pensioenregeling een vrij intensief traject.

Zorgplicht
U heeft als werkgever een zorgplicht richting tal van partijen die aan veel eisen moet voldoen, ook wettelijk. Denkt u hierbij aan de volgende partijen:
 

 • Pensioenuitvoerder;
 • Deelnemers;
 • Accountants;
 • Belastingdienst;
 • Aandeelhouders.

De Jong neemt deze zorgplicht van de werkgever graag voor u uit handen.

Berekeningen pensioen

De Jong zal zowel op individueel als collectief niveau voor u een berekening uitvoeren en/of laten uitvoeren door derden. Dit laatste is van toepassing wanneer het gaat om actuariële berekeningen. Indien gewenst, zullen wij in overleg met u een actuariskantoor voor u inschakelen. Op deze manier zijn wij u efficiënt van dienst.

Soorten berekeningen:

 • Commercieel pensioen
 • Fiscaal pensioen
 • Kapitaalvaststelling pensioen ten behoeve van partner en/of wezen
 • Echtscheiding
 • Lijfrente
 • Vervroegd pensioen of uitstel
 • Dienstjareninkoop
 • Waardeoverdracht beoordeling
 • Uitzicht
 • Gelijkwaardigheid
 • Premie/prognose
De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen