Aansprakelijkheid & Recht

U kunt als ondernemer aansprakelijk worden gesteld door een van uw werknemers of door iemand van buitenaf. Daarnaast is het mogelijk dat u als ondernemer zelf iemand aansprakelijk wilt stellen voor iets. Ongeacht de situatie, is het belangrijk om specifieke risico’s af te dekken. Hoe u dit het beste kunt aanpakken? De Jong helpt u hier graag bij.

Deze risico’s kunt u afdekken:

 • Een werknemer loopt letselschade op tijdens werktijd.
 • Een werknemer veroorzaakt tijdens werktijd bij productbezorging een verkeersongeval.
 • U heeft een geschil over een levering met een toeleverancier.
 • Een klant valt in uw winkel en stelt u aansprakelijk voor letselschade.
 • Een klant en u krijgen een geschil over een betaling.
 • Een klant wordt ziek van het door u geleverde product.


Vaak toegepaste verzekeringen

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Stel, u of één van uw werknemers veroorzaakt tijdens het werk materiële schade. Dan kan uw bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u de financiële gevolgen hiervan beperken. Daarom geldt deze verzekering als onmisbaar voor ieder bedrijf.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Bent u werkzaam als financieel, administratief of juridisch dienstverlener? Als u in deze hoedanigheid fouten maakt door een vergissing of nalatigheid, bestaat de kans dat individuen of bedrijven hierdoor financieel nadeel ondervinden. Zonder dat er sprake is van letselschade of materiële schade. Dit wordt ‘zuivere vermogensschade’ genoemd en wordt niet gedekt door een AVB. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst.

 • Cyberriskverzekering

  Door automatisering en digitalisering ontstaan er nieuwe soorten risico’s. Stel bijvoorbeeld, dat een werknemer een verkeerde bijlage opent. En wat gebeurt er als uw firewall toch niet alles tegenhoudt? Op dat soort momenten kan uw bedrijf plotseling stil komen te liggen. Ook kunnen er belangrijke data gestolen worden of zoekraken. Met een cyberriskverzekering bent u niet alleen tegen aanspraken van derden beschermd, maar ook tegen de kosten waarmee u na een cyberincident te maken krijgt. Informeer daarom bij De Jong naar de mogelijkheden van een cyberriskverzekering. Hiermee staat u als ondernemer een stuk sterker.

 • Zakelijke rechtsbijstand

  De zakelijke rechtsbijstandsverzekering verzekert u als ondernemer van gedegen juridische bijstand voor nagenoeg al uw bedrijfsactiviteiten. Door u hiervoor te verzekeren kunt u onverwachte en soms erg hoge juridische kosten vermijden. Daarnaast krijgt u uitgekeerd waar u wettelijk recht op hebt.

 • Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM)

  Veel van uw werknemers zijn dagelijks onderweg om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kunt u als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor schades door ongevallen die uw werknemers tijdens werktijd veroorzaken. Denkt u hierbij aan claims voor inkomensschade, smartengeld en letselschade. Deze kunnen zeer omvangrijk zijn, waardoor het afsluiten van een WEGAM-verzekering raadzaam is.

 • Vervoerdersaansprakelijkheid

  Als vervoerder, expediteur of logistiek dienstverlener vervoert u goederen voor anderen. Daarmee bestaat het reële risico dat u aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke schade aan de vervoerde goederen. Ook kan u aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. Door een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, beschermt u uw bedrijf tegen de aansprakelijkheid die u als vervoerder contractueel heeft.

 • Milieuschadeverzekering

  De oorzaken van milieuschade zijn velerlei. Asbest is hier een voorbeeld van. Daarnaast behoren ook gesmolten kunststoffen die bijvoorbeeld na brand in het water of de grond terechtkomen tot milieuschade. In dergelijke gevallen heeft u als ondernemer een wettelijke saneringsplicht bij water- of bodemverontreiniging. U beschermt uzelf dan tegen de financiële gevolgen door een milieuschadeverzekering af te sluiten.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen

  U kunt als bestuurder, commissaris of andersoortige toezichthouder het risico lopen om voor ‘onbehoorlijke taakvervulling’ aansprakelijk gesteld te worden. In dergelijke gevallen biedt de AVB geen uitkomst voor u. Het gaat namelijk om hoofdelijke, persoonlijke aansprakelijkheid. Dit betekent concreet dat uw privévermogen in het geding kan komen. Daar komt bij, dat u ook nog eens aansprakelijk kunt worden gesteld voor mogelijk wanbestuur van een medebestuurslid of collega. Dit is dus zeker een risico waar u goed rekening mee moet houden.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen