Downloads

Dienstenwijzer

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet voortvloeit is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Dit staat omschreven in de Dienstenwijzer.

Download Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocumenten

Voor de producten die onder het provisieverbod vallen, zijn wij verplicht u een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument te verstrekken. Deze documenten maken het voor consumenten mogelijk om vooraf inzage te verkrijgen in diensten en de daaraan verbonden kosten.

Schadeformulieren

Polisvoorwaarden

Checklists

Overige documenten

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen