01-07-2015

Nieuwsbrief De Jong zomer 2015 (zakelijk)

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zakelijke actualiteiten binnen ons vakgebied. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat komt er zoal kijken bij het verzekeren van uw eigen bedrijf? Met specifieke aandacht voor uw arbeidsongeschiktheidsrisico.
  • Asbest
  • Brand
  • Het regelen van uw pensioen als zzp’ er
  • VKB-scan voor kleine bedrijven

Wat komt er zo al kijken bij het verzekeren van een eigen bedrijf?
Door een ongeluk of schade kan de continuïteit van uw bedrijf plots in het geding komen.

Voor veel risico's kunt u zich verzekeren:
• schade door product of dienst
• schade aan uw pand
• schade aan voorraad en inventaris
• misgelopen inkomsten (bedrijfsschade)
• conflict met leverancier of klant
• ziekteverzuim van personeel
• ziek of arbeidsongeschikt raken*
• ongeval
• te laag pensioen (voor uzelf maar ook voor uw medewerkers)
• klanten die niet betalen

Arbeidsongeschikt
Als ondernemer kan u zonder inkomsten komen te zitten wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zich als zelfstandige of DGA verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met deze verzekering ontvangt u alsnog een inkomen.

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen is een hele klus. Het is een complexe verzekering waarbij maatwerk van belang is.

Welke risico’s wilt en kunt u lopen?
Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Maar u hoeft niet altijd het hele inkomen te verzekeren. Bepaal welke risico’s u kunt lopen. Kijk bijvoorbeeld wat uw lasten zijn en wat dus de inkomensbehoefte is als u arbeidsongeschikt raakt. Misschien heeft u een (grote) financiële buffer of zijn er andere inkomstenbronnen, zoals het inkomen van de partner, een pensioen of een uitkering. Of bent u bereid om uw uitgavenpatroon aan te passen? Misschien kunt u kleiner gaan wonen of kan die tweede auto wel weg. Bepaal goed waarom u welk deel van uw inkomen wilt verzekeren.

Het kan ook zijn dat u arbeidsongeschikt raakt, maar dat uw bedrijf wel kan blijven bestaan. Misschien kunt u nog voldoende inkomsten uit uw eigen bedrijf halen? Door de vele mogelijkheden die er zijn kan deze verzekering namelijk naar keuze worden samengesteld.

Bedenk hoe u zich wilt verzekeren en let u daarbij op de belangrijke variabelen, zoals:
• eindleeftijd
• eigen risico (wachttijd)
• stijgende of gelijkblijvende uitkering
• bepaling ao-percentage op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid

Het is verstandig om periodiek te laten controleren of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog aansluit bij uw persoonlijke situatie. Vanaf 1 januari 2013 werkt De Jong, voor nieuwe verzekeringen, met het abonnement arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor het adviseren, bemiddelen en het verlenen van nazorg, hierbij moet u o.a. denken aan schadebehandeling, bijhouden en controle van verzekerde bedragen, rekenen wij voor verzekeringen afgesloten na 1 januari 2013 € 307,55 per jaar (2015).

Daken van asbest verboden
Wist u dat vanaf 2024 asbest daken verboden zijn? Dit betekent dat mensen die een asbest dak hebben dit moeten verwijderen. De maatregel is bedacht om gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen. Vanaf 2016 stelt de overheid subsidie beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit komt te zien en voor wie deze van toepassing is. Informatie hierover wordt in het najaar verwacht.

Onderhoud aan uw pand blijft van wezenlijk belang! Slecht onderhoud vergroot de kans op schade, bijvoorbeeld door storm.
Mocht er toch schade ontstaan en heeft u op onze milieuschadeverzekering het asbestrisico op de juiste manier verzekerd dan is het opruimrisico van asbest meeverzekerd.

Een aantal wetenswaardigheden over brand
In Nederland staan zo’n 1,1 miljoen kantoren, winkels, fabrieken en andere bedrijfspanden. Wist u dat er in 2013 in totaal ruim 19.000 buitenbranden en 15.000 binnenbranden waren? In zo’n 7.000 gevallen gaat het daarbij om een bedrijfsbrand. Bij 148 grote branden was de schade zelfs € 1.000.000 of meer. Een behoorlijk aantal bedrijven komt in financieel zwaar weer na een grote brand.

Top 3 binnenbranden
• In 42% van de gevallen is de brand te wijten aan defecte apparaten of verkeerd gebruik van
apparaten.
• Brandstichting is met 19% een goede tweede.
• Daarna volgt brand door broei/zelfverhitting (17%).

Van de 19.000 buitenbranden gaat het 4.000 keer om brand in papier- en vuilniscontainer. Daarna volgen berm- en natuurbranden (3.400 keer) en in 3.200 gevallen zijn het brandende (personen)auto’s.

Bent u zzp’er?
Als zzp ’er heeft u alles zelf in de hand. Die zelfstandigheid is vaak de reden dat u ondernemer bent geworden. Het regelen van een oudedagsvoorziening hoort hier ook bij. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat maar weinig zzp'ers een pensioen opbouwen of sparen voor later.
Het gevolg hiervan is een forse terugval in inkomen als u met pensioen gaat.

Als u als zelfstandige niets regelt, krijgt u na u 67e alleen AOW. U moet zelf voor aanvullend pensioen zorgen. Na het opzeggen van uw baan om te gaan ondernemen, kunt u in sommige gevallen (afhankelijk van uw pensioenreglement/overeenkomst) de huidige pensioenregeling nog (maximaal 10 jaar) zelf voortzetten.

U kunt ook aanvullend inkomen regelen door:
• Het afsluiten van een bancaire lijfrente.
• Het afsluiten van een lijfrenteverzekering.
• Te sparen op een spaarrekening.

Vergeet niet om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten voor een goed nabestaandenpensioen. Vanaf 1 januari 2015 bestaat er een pensioenfonds speciaal voor zzp ’ers. Vier zzp organisaties hebben hun krachten gebundeld en werken samen met APG aan een nieuwe pensioenregeling. Een regeling waarbij u zelf kunt beslissen of u pensioen opbouwt en hoeveel. Let op: het pensioenfonds is een manier om uw pensioen op te bouwen maar zal niet voor iedere zzp’er de beste keuze zijn.

Fiscale Oudedagsreserve
Daarnaast kunt u als ondernemer gebruikmaken van de (Fiscale)Oudedagsreserve (F)OR. Dit betekent dat u elk jaar een percentage van maximaal 9,8% van uw winst mag aftrekken, tot een maximum van € 8.631,- (2015).

Over dat bedrag betaalt u nu geen belasting; dat betaalt u pas als u uw onderneming staakt. U hoeft het dus niet daadwerkelijk in een pensioenregeling te storten. Dat houdt tegelijkertijd wel een risico in. Want als u uw onderneming beëindigt of als u met pensioen gaat, dan moet u over het totale bedrag dat in de (F)OR gereserveerd is alsnog inkomstenbelasting betalen. Beschikt u op dat moment niet over voldoende geld, dan blijft u met een belastingschuld zitten. Een goed advies is van belang.

Aanpak veiligheid kleine bedrijven. Wat houdt een VKB-scan in?
Heeft u een onderneming en maximaal 50 fte’s in dienst? Dan kunt u ook dit jaar een gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) door het CCV laten uitvoeren. Met deze scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en u gratis adviseert over maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten. Hendrik-Jan Kaptein van het CCV legt uit: "De nadruk ligt hierbij op organisatorische maatregelen zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel." Na het gesprek met de adviseur ontvangt u de adviezen en tips in een rapport zodat u de inhoud nog eens rustig kunt doornemen en desgewenst toepassen.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen